آنالیز گریه نوزاد

نرم افزار های کاربردی

نرم افزار های آینده

معرفی ایده ه هایی برای ساخت نرم افزار های آینده که میتوانند کاربردی باشند و بسیار توسط مردم مورد استقبال قرار بگیرند. با ما همراه باشید.