احتیاط هنگام افتادن ماشین در آب

غریزه

احتیاط در مواقع حساس

برخی از کار هایی که با احتیاط باید انجام بدید و میتونه جون شما و عزیزانتون و حتی وسایلوت رو نجات بده ، با وبسایت گیم پوینت همراه باشید