بازی طولانی

Red Dead Redemption 2

طولانی ترین بازی های جهان باز

معرفی چند تا از بازی با طولانی ترین گیم پلی ها که میتوانید آنها را بازی کنید و روز ها مشغول شوید. با وبسایت گیم پوینت همراه باشید.