شورش در شهر

بازی های خشم خالی کن

بازی های خشم خالی کن

بازی‌های زیادی برای خالی کردن خشم وجود دارن، در این مقاله بازی‌هایی رو بهتون معرفی می‌کنیم که میتونن به بهترین نحو خشم تون رو خالی کنن.