اپل

Apple A Series

پردازنده های گوشی

معرفی سری پردازنده های گوشی و رده های آنها در گوشی های مختلف و مصرف آنها در گوشی ، با وبسایت گیم پوینت همراه باشید.

ردیاب ایرتگ اپل

اپل از ردیاب ایرتگرو نمایی کرد

اپل از ردیاب ایرتگ با قیمت 29 دلاری رو نمایی کرد ، ویژگی خاص این ایرتگ ضد آب و ضد غبار بودن آن است با گیم پوینت همراه باشید.