ایلان

ایلان ماسک

چند حقیقت زندگی شخصی ایلان ماسک

چند حقیقت در مورد زندگی شخصی ایلان ماسک ، ماسک چند بچه داره و دانشگاه رو ترک کرده همچنین یک شرکت میلیون دلاری رو ساخته. گیم پوینت