بازی های فرامنوش شده GTA

Grand Theft Auto 4 : DLC

بازی های فراموش شده سری GTA

معرفی سری بازی های gta که با وجود محبوبیت زیادشان در زمان خود اکنون فراموش شده اند و دیگر کسی آنها را بازی نمیکند. با ما همراه باشید.