بازی های معروف

بازی Grand Theft Auto V

پر هزینه ترین بازی های تاریخ

پر هزینه ترین بازی های تاریخ که با هزینه های ساخت میلیون دلاری ساخته شدند اما در عوض توانستند به سازنده های خود سود های میلیون دلاری برسانند

بازی های عجیبی که بسیار معروف شدن

بازی های عجیبی که بسیار معروف شدن

معرفی چند بازی عجیب که منطق های عجیبی نیز دارند و میتوانند ما را هم سر گرم کنند و هم بسیار عصبانی که بزنیم تمامی سیستممان را نابود کنیم