تغییر عکس صفحه قفل ویندوز

ویندوز 10

تغییر تصویر زمینه ویندوز 10

آموزش تغییر تصویر زمینه ویندوز 10 ، تغییر تصویر صفحه لاگین ، تغییر رنگ کاشی های منو استارت ، گذاشتن طیف رنگی و...