منوی دسته بندی

رنگی کردن تصاویر سیاه و سفید

Colorize

دو نرم افزار کاربردی و جالب

دو نرم افزار کاربردی برای کنترل ماوس سیستم با گوشی و رنگی کردن تصاویر سیاه و سفید در چند دقیقه با گیم پوینت همراه باشید.