روش های اسکرینشات

اسکرین شات

نحوه اسکرین شات در ویندوز 10

نحوه گرفتن اسکرین شات تمام صفحه ، قسمتی از صفحه و صفحات طولانی در ویندوز 10 با ساده ترین روش های ممکن با گیم پوینت همراه باشید.