شیاومی

ردیاب ایرتگ اپل

اپل از ردیاب ایرتگرو نمایی کرد

اپل از ردیاب ایرتگ با قیمت 29 دلاری رو نمایی کرد ، ویژگی خاص این ایرتگ ضد آب و ضد غبار بودن آن است با گیم پوینت همراه باشید.