فیلم Squid Game

Squid Game

نقد سریال Squid Game (بازی مرکب)

نقد سریال محبوب Squid Game که داستانی بسیار جذاب و معمایی دارد ، در این سریال بازیکنان باید بین پول و انسانیت یکی را انتخواب کنند.