ویژگی های رمز عبور مناسب

انتخاب رمز عبور

انتخاب رمز عبور مناسب و قوی

نکاتی که باید قبل از ساخت رمز عبور خود بدانید و همچنین باید بدانید یک هکر به چه اطلاعاتی دسترسی دارد و چگونه مارا هک میکند.