پر هزینه ترین بازی های تاریخ

بازی Grand Theft Auto V

پر هزینه ترین بازی های تاریخ

پر هزینه ترین بازی های تاریخ که با هزینه های ساخت میلیون دلاری ساخته شدند اما در عوض توانستند به سازنده های خود سود های میلیون دلاری برسانند