بازی هایی که تونستن بسیار موفق بشن

چند بازی که میتونستن موفق بشن

چند بازی ناموفق با تریلر های زیبا

در این مقاله بازی هایی رو بهتون معرفی میکنیم که تریلر بسیار جذابی داشتند و بسیار مورد انتظار بودند اما بعد از عرضه ناموفق عمل کردند.