تمیز کردن صفحه کلید

تمیز کردن کیبورد

تمیز کردن کیبورد

تمیز و پاک کردن تمامی کلید ها و چربی های روی کلید کیبورد با روش های مختلف ، ساده و ارزان. با گیم پوینت همراه باشید.