حذف خودکار سطل بازیافت

حذف مستقیم فایل ها

حذف خودکار سطل بازیافت

آموزش تعیین زمان برای حذف خودکار فایل هایس سطل بازیافت و همچنین دو روش برای حذف مستقیم با گیم پوینت همراه باشید.