ساخت هواپیما

ساخت هواپیما

چند آموزش برای بازی ماینکرافت

آموزش ساخت چند وسیله مانند آسانسور ، هواپیما ، مزرعه اتوماتیک و... برای بازی معروف و پر طرفدار ماینکرافت با گیم پوینت همراه باشید.