سامسونگ

داستان لوگو اپل

داستان لوگو اپل

تاریخچه لوگو شرکت معروف اپل ، از نیوتون تا سیب گاز زده ای که تنها دارای یک رنگ ساده است با گیم پوینت همراه باشید.

ردیاب ایرتگ اپل

اپل از ردیاب ایرتگرو نمایی کرد

اپل از ردیاب ایرتگ با قیمت 29 دلاری رو نمایی کرد ، ویژگی خاص این ایرتگ ضد آب و ضد غبار بودن آن است با گیم پوینت همراه باشید.