سرعت USB 2

تفاوت سرعت USB 2 و USB 3

فرق USB 2 با USB 3

فرق بین USB 2 و USB 3 از نظر سرعت ، و انتقال داده و همچنین تفاوت تعداد سیم های موجود در هردو نسخه یو اس بی. با گیم پوینت همراه باشید