لوگو اپل

داستان لوگو اپل

داستان لوگو اپل

تاریخچه لوگو شرکت معروف اپل ، از نیوتون تا سیب گاز زده ای که تنها دارای یک رنگ ساده است با گیم پوینت همراه باشید.