ناموفق

چند بازی که میتونستن موفق بشن

چند بازی ناموفق با تریلر های زیبا

در این مقاله بازی هایی رو بهتون معرفی میکنیم که تریلر بسیار جذابی داشتند و بسیار مورد انتظار بودند اما بعد از عرضه ناموفق عمل کردند.